Tôn lợp bao che

Đông Á Steel cung cấp trọn gói hê thống các loại tấm lợp như: tấm lợp nhà xưởng, tấm lợp nhà máy, tấm lợp công trường, tấm lợp bãi đỗ xe.

Các dạng sóng tôn cơ bản: 

Các loại phụ kiện tôn cơ bản: