LIÊN HỆ

  CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á

  Địa chỉ văn phòng/nhà máy sản xuất: Km3, Quốc lộ 3, thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

  Phòng hành chính
  Điện thoại: 024-3961-6619
  Email: hanhchinh@dongasteel.com
  Website: Steelbuildings.vn - Dongasteel.com

  PHÒNG KINH DOANH
  Hotline: 092 325 6668
  Email: sales@dongasteel.com