Chính sách CHẤT LƯỢNG

Với chính sách này, Công ty chúng tôi mong muốn:

1. Chăm lo đời sống người lao động, lấy yếu tố con người làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm chủ công nghệ tiên tiến hiện đại nhất và bắt nhịp xu hướng toàn cầu hóa của doanh nghiệp.

2. Liên tục cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp với dịch vụ chăm sóc ân cần, tận tình, chu đáo vun đắp niềm tin khách hàng.

3. Phát triển bền vững là phương hướng luôn được hoạch định thúc đẩy mục tiêu đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và cơ khí.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

DongASteel – Xây niềm tin, Vững công trình.