Hình ảnh tiêu biểu
  • Cong tac nan dam
  • Gia cong co khi
  • Gia cong han cong
Khách hàng & Đối tác
Kim TinĐông HưngInax

DacoDacoDacoTin tứcDacoTin tức kinh doanh

  • Thép Việt Ý lãi 6 tháng tăng hơn 75% so với cùng kỳ
Quý 2, lợi nhuận sau thuế đạt gần 35 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng VIS lãi hơn 88 tỷ đồng.

CTCP thép Việt Ý (Mã: VIS) công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2011.

Theo đó, VIS đạt 981 tỷ đồng doanh thu trong quý 2, tăng 31% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 32%, lợi nhuận gộp đạt 78 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng quý 2010.

Quý này, công ty lỗ hơn 14 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Chi phí bán hàng tăng 66%, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34,8 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 2/2010.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 1.984 tỷ đồng, tăng 35%. Lợi nhuận gộp đạt 177 tỷ đồng.

Kỳ này, hoạt động tài chính lỗ hơn 28 tỷ đồng. Tính chung cả 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ 2010.

Bảng kết quả kinh doanh quý 2/2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Quý 2 Thay đổi (%) 6 tháng đầu năm Thay đổi (%)
Năm 2011 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010
Doanh thu 981,1 748,5 31% 1984,8 1472 35%
Giá vốn hàng bán 894,2 676,9 32% 1790,1 1351,6 32%
Lợi nhuận gộp 78,2 66,9 17% 177,9 110,4 61%
Lợi nhuận HĐTC -14,3 -12,4 15% -28,5 -17,6 62%
Chi phí bán hàng 10,6 6,4 66% 19,6 11,8 66%
Chi phí QLDN 5,9 9,2 -36% 10,5 12,8 -18%
Lợi nhuận sau thuế 34,8 28,1 24% 88,7 50,5 76%

Nguồn tin: DVT.vn
Hỗ trợ trực tuyến
  • ducdu79Phòng kinh doanh
  • ducdu79Phòng kỹ thuật
  • Hotline: 0988880818
Dự án công ty
DHCNhon TrachP&P
Số người truy cập: 378308
Số người online: 15