Hình ảnh tiêu biểu
  • Cong tac nan dam
  • Gia cong co khi
  • Gia cong han cong
Khách hàng & Đối tác
Kim TinĐông HưngInax

DacoDacoDacoTin tứcDacoTin tức kinh doanh

  • Thép Pomina lãi hợp nhất giảm gần 145 tỷ đồng so với công ty mẹ
CTCP thép Pomina (Mã: POM) lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu của POM đạt 2848,4 tỷ đồng trong quý 2, tăng 558 tỷ đồng (24%) so với cùng quý 2010.

Giá vốn hàng bán tăng 30%, chiếm tỷ trọng lớn so với doanh thu. Do vậy, lợi nhuận gộp đạt 314,5 tỷ đồng, giảm 9% so với quý 2 năm trước.

Trong quý 2, POM chi hơn 70 tỷ đồng cho lãi vay, ngoài ra chênh lệch tỷ giá lỗ hơn 91 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ HĐTC chỉ đạt hơn 35 tỷ đồng. Nên công ty lỗ từ hoạt động này hơn 138 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ lỗ hơn 51 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tổng chi hơn 17 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế của POM đạt 138,6 tỷ đồng, giảm 50% so với 274 tỷ đồng lãi trong quý 2/2010.

6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 5778,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 781 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính lỗ hơn 393 tỷ đồng. Vì thế, POM lãi hơn 311 tỷ đồng, giảm hơn 214 tỷ đồng tương đương 41% so với cùng kỳ 2010.

Trước đó, công ty mẹ báo lãi hơn 456 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

 
Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng


Chỉ tiêu Quý 2 Thay đổi (%) 6 tháng đầu năm Thay đổi (%)
Năm 2011 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010
Doanh thu 2848,4 2290,4 24% 5778,4 4571,8 26%
Giá vốn hàng bán 2527,2 1938,7 30% 4984,9 3801,6 31%
Lợi nhuận gộp 314,5 344,5 -9% 781,5 763 2%
Lợi nhuận HĐTC -138,2 -51,4 257% -393,9 -175,2 125%
Lợi nhuận sau thuế 138,6 274,8 -50% 311,5 526,4 -41%

Nguồn tin: DVT.vn
Hỗ trợ trực tuyến
  • ducdu79Phòng kinh doanh
  • ducdu79Phòng kỹ thuật
  • Hotline: 0988880818
Dự án công ty
DHCNhon TrachP&P
Số người truy cập: 378312
Số người online: 19