Hình ảnh tiêu biểu
  • Cong tac nan dam
  • Gia cong co khi
  • Gia cong han cong
Khách hàng & Đối tác
Kim TinĐông HưngInax

DacoDacoDacoTin tứcDacoTin tức kinh doanh

  • VinaCapital sở hữu 49% cổ phần của Quỹ Thép Việt
Sau khi phát hành thêm cổ phần, VinaCapital nắm giữ 1,9 triệu cổ phần của Quỹ Thép Việt.

Ngày 24/8, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của công ty quản lý quỹ Thép Việt trong đợt phát hành riêng lẻ của công ty.

Cụ thể, trước khi quỹ quản lý Thép Việt thực hiện phát hành riêng lẻ, VinaCapital Corporate Finance Ltd sở hữu 500.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của công ty. Sau khi phát hành, VinaCapital sở hữu hơn 1,9 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của quỹ quản lý Thép Việt.

Cũng từ sau đợt phát hành riêng lẻ, cổ đông của công ty quản lý quỹ Thép Việt gồm công ty TNHH thương mại và sản xuất Thép Việt giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,56% xuống còn 8% và ông Phạm Phú Trường giảm tỷ lệ sở hữu từ 67,44% xuống còn 43% vốn điều lệ.

Do vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tổng khối lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông tại công ty tăng lên trên 3,9 triệu cổ phần

Nguồn tin: SSC
Hỗ trợ trực tuyến
  • ducdu79Phòng kinh doanh
  • ducdu79Phòng kỹ thuật
  • Hotline: 0988880818
Dự án công ty
DHCNhon TrachP&P
Số người truy cập: 378321
Số người online: 28